Hotline
02-238-5330
head

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

search-box-img-1-edit

ขอให้พระเจ้ารับความตั้งใจของคุณ

search-box-img-3-edit

คำขอพรของคุณ ขอให้พระเจ้าจงรับ

search-box-img-2-edit

ขอให้พระเจ้าให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรง
ในการไปทำพิธีฮัจย์

search-box-img-4-edit

ขอให้พระเจ้าเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือคุณทุกอย่าง ในการเดินทาง

แพคเกจฮัจย์

ดูรายละเอียด
24 วัน 23 คืน

แพคเกจฮัจย์ 24 วัน พักโรงแรม5ดาว ติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์ อาหารบุฟเฟ่ห์ของโรงแรมตลอด3มื้อ เต้นท์ที่พักที่ทุ่งมีนาใกล้กับเสาหิน

เดินทางช่วง 25 ส.ค. 60 - 17 ก.ย. 60
พักโรงแรม 5 ดาว
ให้ท่านได้มุ่งมั่นกับการสร้างความดีโดยไม่มีข้อกังวลใดๆ บริการที่ใส่ใจและมีประสบการณ์ ที่พักที่ใกล้ที่สุด การเดินทางด้วยรถบัสที่ดีที่สุด