Hotline02-238-5330
head

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

search-box-img-1-edit

ขอให้พระเจ้ารับความตั้งใจของคุณ

search-box-img-3-edit

คำขอพรของคุณ ขอให้พระเจ้าจงรับ

search-box-img-2-edit

ขอให้พระเจ้าให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรง
ในการไปทำพิธีฮัจย์

search-box-img-4-edit

ขอให้พระเจ้าเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือคุณทุกอย่าง ในการเดินทาง

แพคเกจอุมเราะห์บินตรง

ดูรายละเอียด
12 วัน 11 คืน

อุมเราะห์กลางเดือนตุลา

เดินทางช่วง 12 ต.ค. 61 - 23 ต.ค. 61
พักโรงแรม 5 ดาว
เริ่ม 58,000 บาท
พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่
ดูรายละเอียด
11 วัน 10 คืน

อุมเราะห์ปลายเดือนตุลา

เดินทางช่วง 26 ต.ค. 61 - 5 พ.ย. 61
พักโรงแรม 5 ดาว
เริ่ม 58,000 บาท
พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่
ดูรายละเอียด
12 วัน 11 คืน

อุมเราะห์ปลายพฤศจิกา

เดินทางช่วง 27 พ.ย. 61 - 8 ธ.ค. 61
เริ่ม 59,000 บาท
พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่
ดูรายละเอียด
11 วัน 10 คืน

อุมเราะห์ต้นเดือนธันวา

เดินทางช่วง 30 พ.ย. 61 - 10 ธ.ค. 61
พักโรงแรม 5 ดาว
เริ่ม 61,000 บาท
พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่
ดูรายละเอียด
14 วัน 13 คืน

อุมเราะห์ 25 ธันวา อันซอร

เดินทางช่วง 25 ธ.ค. 61 - 7 ม.ค. 62
พักโรงแรม 5 ดาว
เริ่ม 69,000 บาท
พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่
ดูรายละเอียด
10 วัน 9 คืน

อุมเราะห์ 26 ธันวา ฟาสอันซอร

เดินทางช่วง 26 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
พักโรงแรม 5 ดาว
เริ่ม 59,500 บาท
พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่
ดูรายละเอียด
9 วัน 8 คืน

อุมเราะห์ 27 ธันวา ฟาสโอบีรอย

เดินทางช่วง 27 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
พักโรงแรม 5 ดาว
เริ่ม 73,000 บาท
พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่
ดูรายละเอียด
10 วัน 9 คืน

อุมเราะห์ 28 ธันวา ฟาสอันซอร

เดินทางช่วง 28 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62
พักโรงแรม 5 ดาว
เริ่ม 59,500 บาท
พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่
ดูรายละเอียด
14 วัน 13 คืน

อุมเราะห์ 28 ธันวา โอบีรอย

เดินทางช่วง 28 ธ.ค. 61 - 10 ม.ค. 62
พักโรงแรม 5 ดาว
เริ่ม 88,500 บาท
พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่
ดูรายละเอียด
11 วัน 10 คืน

อุมเราะห์ 29 ธันวา ฟาสโอบีรอย

เดินทางช่วง 29 ธ.ค. 61 - 8 ม.ค. 62
พักโรงแรม 5 ดาว
เริ่ม 75,500 บาท
พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่