Hotline02-238-5330
head

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน
Powered by power by WOW

search-box-img-1-edit

ขอให้พระเจ้ารับความตั้งใจของคุณ

search-box-img-3-edit

คำขอพรของคุณ ขอให้พระเจ้าจงรับ

search-box-img-2-edit

ขอให้พระเจ้าให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรง
ในการไปทำพิธีฮัจย์

search-box-img-4-edit

ขอให้พระเจ้าเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือคุณทุกอย่าง ในการเดินทาง

แพคเกจฮัจย์

ดูรายละเอียด
39 วัน 38 คืน

ฮัจย์ Gold (38วัน)

เดินทางช่วง 13 ส.ค. 61 - 20 ก.ย. 61
พักโรงแรม 5 ดาว
เริ่ม 259,000 บาท
มักกะห์ พักที่ โรงแรมมักกะห์มิลเลนเนียม 5 ดาว (มักกะห์ ฮิลตันเดิม) ติดกับมัสยิดอัลฮะรอม มาดีนะห์ พักที่ โรงแรมโอบีรอย 5 ดาว ติดกับมัสยิดอัลนะบะวีย์ เต้นท์ที่ทุ่งมีนาใกล้เสาหินเพียง 700 เมตร
ดูรายละเอียด
25 วัน 24 คืน

ฮัจย์ Gold (สั้น 24 วัน)

เดินทางช่วง 13 ส.ค. 61 - 6 ก.ย. 61
พักโรงแรม 5 ดาว
เริ่ม 235,000 บาท
มักกะห์ พักที่ โรงแรมมักกะห์มิลเลนเนียม 5 ดาว (มักกะห์ ฮิลตันเดิม) ติดกับมัสยิดอัลฮะรอม มาดีนะห์ พักที่ โรงแรมโอบีรอย 5 ดาว ติดกับมัสยิดอัลนะบะวีย์ เต้นท์ที่ทุ่งมีนาใกล้เสาหินเพียง 700 เมตร
ดูรายละเอียด
39 วัน 38 คืน

ฮัจย์ Silver (38วัน)

เดินทางช่วง 13 ส.ค. 61 - 20 ก.ย. 61
เริ่ม 199,000 บาท
มักกะห์ พักที่ โรงแรมมักกะห์มิลเลนเนียม 5 ดาว (มักกะห์ ฮิลตันเดิม) ติดกับมัสยิดอัลฮะรอม มาดีนะห์ พักที่ โรงแรมเครืออัลอันซอร 3 ดาว ใกล้มัสยิดอัลนะบะวีย์ เต้นท์ที่ทุ่งมีนาใกล้เสาหินเพียง 700 เมตร