ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

แพคเกจอุมเราะห์ + เที่ยว

แพคเกจฮัจย์

แพคเกจอุมเราะห์บินตรง

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เหตุการณ์สำคัญ ณ ฮุดัยบียะห์

             มัสยิดฮุดัยบียะห์ ห่างจากมัสยิดอัลฮะรอมประมาน 24 กิโลเมตร สาเหตุที่เรียกว่าฮุดัยบียะห์เนื่องจากว่า ใช้ชื่อของบ่อน้ำฮุดัยบียะห์ที่อยู่ใกล้กับต้นไม้ที่ท่านนบีมูฮัมมัด(ศ็อลฯ)ทำการให้สัตยาบันภายใต้ต้นไม้นั้น และฮุดัยบียะห์ตั้งอยู่ที่ทิศตัวตกของนครมักกะห์ และอยู่ภายนอกเขตฮะรอม           หลังจากบรรดามุสลิมได้อพยพมาอยู่ที่มะดีนะฮ์ 6 ปี พวกเขาถูกตัดขาดมิให้เยี่ยมเยือนมัสยิดอัลฮะรอม และการฏอวาฟที่บัยตุลเลาะห์ ท่านนบีได้ฝันเห็นว่าท่านและบรรดาซอฮาบะฮ์ทำการตอวาฟอุมเราะห์           ท่านนบี ได้คาดการณ์แล้วว่าพวกกุเรชจะขัดขวางมิให้เข้าสู่มักกะห์  ท่านจึงพยายามรวบรวมมุสลิมให้ได้มากที่สุด มีบรรดามุสลิมีนที่ไปพร้อมกับท่านถึง 10,400 คน   และได้แสดงให้ชาวกุเรชเห็นว่าเจตนาของท่านนั้นบริสุทธิ์ใจ มิได้ออกไปเพื่อทำสงครามด้วย ท่านได้ต้อนฝูงสัตว์ที่จะเชือดในการทำพิธีให้อยู่หน้าขบวน และพร้อมทั้งสวมชุดเอี๊ยะห์รามเพื่อทำอุมเราะฮ์ และเมื่อได้ทราบข่าวในระหว่างทางว่าชาวกุเรชเตรียมขัดขวางไม่ให้เข้ามักกะห์ และมีเจตนาที่จะทำสงคราม ท่านจึงเปลี่ยนเส้นทางเดินเพื่อหลบเลี่ยงการปะทะ จนเดินทางไปถึงที่ ฮุดัยบียะห์ และลงพัก ณ ที่นั้น           ฮุดัยบียะห์นี้เอง ท่านนบีได้ส่งอุสมาน บิน อัฟฟาน เป็นตัวแทนเพื่อเจรจากับพวกกุเรช และพยายามที่จะให้พวกเขาเปิดเส้นทางให้บรรดามุสลิมเข้าสู่มัสยิดอัลฮะรอม และทำอุมเราะฮ์ แต่ว่าพวกกุเรชได้กักขังหน่วงเหนี่ยวอุสมาน แล้วปล่อยข่าวว่าได้ทำการสังหารอุสมานเสียแล้ว   ท่านนบี จึงให้บรรดาซอฮาบะฮ์ทำสัตยาบัน ในการร่วมเป็นร่วมตายด้วยกัน … Continued

   อ่านต่อ
  • สมรภูมิ ณ ภูเขาอุฮุด

   เมื่อสงครามกุเรชประสบกับความปราชัยในสงครามบัดร์จึงทำให้ไม่มีความปลอดภัยในการเดินทางไปค้าขายยังประเทศชาม ทำให้เศรษฐกิจของชาวกุเรชมักกะห์ประสบความชะงัก บรรดาผู้นำในเผ่ากุเรชจึงได้จัดการประชุมกับอบูซุฟยาน โดยกล่าวว่า มูฮัมมัดได้ฆ่าพวกเรา เราพอใจที่จะสละผลกำไรในทรัพย์สินของเรา เพื่อเป็นกองทัพเพื่อทำสงครามกับมูฮัมมัดหรือไม่? พวกเขารวบรวมทรัพย์สินได้ 5,000 ดีนาร และรวบรวมกำลังทหารได้จำนวน 3,000 คน และยกกองทัพมุ่งหน้าไปเมืองมาดีนะห์โดยตั้งค่ายอยู่ที่ทุ่งด้านเหนือของเมืองมาดีนะห์ ใกล้กับภูเขาอุฮุด เมื่อท่านนบีมูฮัมมัดได้เห็นข้าศึกมาตั้งค่ายอยู่ใกล้กับกำแพงเมืองมาดีนะห์ ท่านจึงได้ปรึกษากับบรรดาซอฮาบะห์ บางคนมีความเห็นว่า ควรจะอยู่ภายในเมืองเพื่อป้องกันเมืองไว้ บางคนมีความเห็นว่า ควรจะออกไปทำสงครามกับข้าศึกภายนอกเมือง จนกระทั่งวันศุกร์เมื่อได้ละหมาดญุมอะห์เรียบร้อยท่านจึงได้สวมเสื้อเกราะเพื่อเตรียมทำสงคราม บรรดามุสลิมจึงรู้ว่าท่านนบีจะออกไปทำสงคราม จึงได้ตระเตรียมสัมภาระเพื่อออกไปทำสงครามร่วมกับท่านนบี จำนวนทหารมุสลิมทั้งหมดมี 1,000 คน เมื่อท่านนบีนำบรรดามุสลิมเดินออกไปนอกเมืองมาดีนะห์ อับดุลเลาะห์ อิบนิ อุบัย หัวหน้าของพวกมุนาฟิกีนก็ได้นำทหารจำนวน 300 คน เดินทางกลับเข้าเมืองมาดีนะห์ กองทัพมุสลิมจึงเหลือทหารเพียงแค่ 700 คน ท่านนบีมูฮัมมัดยังคงนำกำลังมุสลิมเดินทางต่อไป จนกระทั่งล่วงถึงยามค่ำคืนจึงไปถึงหุบเขาอุฮุด

   อ่านต่อ
  • ประวัติมัสยิดอัลฮะรอม

   มัสยิดอัลฮะรอม ก่อนสมัยนบีมูฮัมมัด(ศ็อลฯ) บริเวณที่ตั้งของสิ่งสำคัญของอิสลามดังกล่าวข้างต้นนั้นถือเป็นศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมักกะห์ บริเวณรอบสถานที่เหล่านี้เป็นที่เปิดโล่ง พื้นเป็นทรายและไม่มีการกั้นรั้วกำหนดเขตเป็นที่แน่ชัด และในปีฮิจเราะห์ศักราชที่ 8 ท่านนบีมูฮัมมัด(ศ็อลฯ) ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ละหมาด ต่อมาเมื่อมีมุสลิมเพิ่มมากขึ้น สถานที่แห่งนี้ก็เล็กลงตามกาลเวลา ในสมัยคอลีฟะห์อุมัรและอุสมาน บ้านของประชาชนที่อยู่รอบบริเวณศาสนสถานสำคัญแห่งนี้จึงถูกสั่งรื้อถอนและได้มีการสร้างกำแพงกั้นบริเวณขึ้น หลังจากนั้นก็มีการขยายพื้นที่และก่อสร้างส่วนต่างๆ ในสมัยของผู้ปกครองอาณาจักรอิสลามคนต่อๆมา เช่น การปูพื้นหินอ่อนลานเวียนรอบกะอ์บะห์ การปูพื้นและการสร้างหลังคาเหนือทางเดินสะแอ ระหว่างเนินเขาซอฟาและมัรวะห์ การสร้างหอสูงรอบเขตรั้วกั้นบริเวณ การติดตั้งเครื่องดูดน้ำและเครื่องทำความเย็นน้ำซัมซัมเพื่อเลี้ยงคนที่ไปปฏิบัติศาสนกิจ เป็นต้น การบูรณะมัสยิดอัลฮะรอมมีขึ้นเป็นครั้งแรก โดยคอลีฟะห์อุมัร อิบนุ คอฏฏอบ ใน ฮ.ศ. 17 ต่อมาโดยคอลีฟะห์อุสมาน อิบนุ อัฟฟาน ใน ฮ.ศ. 26 โดยอัซซุเบร ใน ฮ.ศ. 65 โดยฮัจญาจ บิน ยูซุฟ อัษษะกอฟี ใน ฮ.ศ. 74 โดยอบูญัฟฟาร อัลมันซูร อัลอับบาซี ใน ฮ.ศ. 137 โดยมุฮัมมัด อัลมะฮ์ดี อัลอับบาซี … Continued

   อ่านต่อ