ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

แพคเกจฮัจย์ พบ 4 ช่วงวันเดินทาง จาก 4 โปรแกรม

ฮัจย์ ฮัจย์1441 แพคเกจซิลเวอร์ 34 วัน
ทัวร์โค๊ด SHAR190025

ฮัจย์1441 แพคเกจซิลเวอร์ 34 วัน

 • ระยะเวลา 35 วัน 34 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ เริ่มต้นห้องพัก5ท่าน ท่านละ 220,000 บาทพักโรงแรม5ดาวติดมัสยิดอัลฮะรอม, มักกะห์พักโรงแรมMakkah Millennium Hotel&Towers, มาดีนะห์พักที่โรงแรมเครืออันซอร., เต้นท์ที่ทุ่งมีนาใกล้กับเสาหิน
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรมวันละ3มื้อ
 • ดูและท่านด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์, นักวิชาการให้ความรู้ตลอดการเดินทาง, รถโค้ชส่วนตัวสำหรับคณะในช่วงพิธีฮัจย์
เดินทางช่วง
27 ก.ค. - 30 ส.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
เริ่มต้น
230,000
ฮัจย์ ฮัจย์1441 แพคเกจบรอนซ์ 34 วัน
ทัวร์โค๊ด SHAR190026

ฮัจย์1441 แพคเกจบรอนซ์ 34 วัน

 • ระยะเวลา 35 วัน 34 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ เริ่มต้นห้องพัก5ท่าน ท่านละ 175,000 บาท, พักโรงแรม5ดาวติดมัสยิดอัลฮะรอม, มักกะห์พักโรงแรมMakkah Millennium Hotel&Towers, มาดีนะห์พักที่โรงแรมเครืออันซอร.,
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรมวันละ3มื้อ
 • ดูและท่านด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์, นักวิชาการให้ความรู้ตลอดการเดินทาง,
เดินทางช่วง
27 ก.ค. - 30 ส.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
เริ่มต้น
183,000
ฮัจย์ ฮัจย์1441 แพคเกจโกลด์ 34 วัน
ทัวร์โค๊ด SHAR190023

ฮัจย์1441 แพคเกจโกลด์ 34 วัน

 • ระยะเวลา 35 วัน 34 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวติดมัสยิดอัลฮะรอม, มักกะห์พักโรงแรมMakkah Millennium Hotel&Towers, มาดีนะห์พักที่โรงแรม Madinah Oberoi., เต้นท์ที่ทุ่งมีนาใกล้กับเสาหิน หมายเหตุ : สำหรับการจองห้องพักแบบ5ท่านสามารถจองผ่านLine Add ID : @shareef1400 ได้เลยครับ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรมวันละ3มื้อ
 • ดูและท่านด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์, นักวิชาการให้ความรู้ตลอดการเดินทาง, รถโค้ชส่วนตัวสำหรับคณะในช่วงพิธีฮัจย์
เดินทางช่วง
27 ก.ค. - 30 ส.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ค. 63 - 30 ส.ค. 63
เริ่มต้น
269,000
ฮัจย์ ฮัจย์1441 แพคเกจโกลด์สั้น 20 วัน
ทัวร์โค๊ด SHAR190024

ฮัจย์1441 แพคเกจโกลด์สั้น 20 วัน

 • ระยะเวลา 20 วัน 19 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวติดมัสยิดอัลฮะรอม, มักกะห์พักโรงแรมMakkah Millennium Hotel&Towers, มาดีนะห์พักที่โรงแรมMadinah Oberoi., เต้นท์ที่ทุ่งมีนาใกล้กับเสาหิน หมายเหตุ : สำหรับการจองห้องพักแบบ5ท่านสามารถจองผ่านLine Add ID : @shareef1400 ได้เลยครับ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรมวันละ3มื้อ
 • ดูและท่านด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์, นักวิชาการให้ความรู้ตลอดการเดินทาง, รถโค้ชส่วนตัวสำหรับคณะในช่วงพิธีฮัจย์
เดินทางช่วง
27 ก.ค. - 15 ส.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 ก.ค. 63 - 15 ส.ค. 63
เริ่มต้น
258,000