ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

แพคเกจฮัจย์ พบ 4 ช่วงวันเดินทาง จาก 4 โปรแกรม

แพคเกจฮัจย์ ฮัจย์ แพคเกจซิลเวอร์ 34วัน
ทัวร์โค๊ด SHAR180018

ฮัจย์ แพคเกจซิลเวอร์ 34วัน

 • ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวติดมัสยิดอัลฮะรอม, มักกะห์พักโรงแรมMakkah Millennium Hotel&Towers, มาดีนะห์พักที่โรงแรมเครืออันซอร., เต้นท์ที่ทุ่งมีนาใกล้กับเสาหิน หมายเหตุ : สำหรับการจองห้องพักแบบ5ท่านสามารถจองผ่านLine Add ID : @shareef1400 ได้เลยครับ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรมวันละ3มื้อ
 • ดูและท่านด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์, นักวิชาการให้ความรู้ตลอดการเดินทาง, รถโค้ชส่วนตัวสำหรับคณะในช่วงพิธีฮัจย์
เดินทางช่วง
7 ส.ค. - 9 ก.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
7 ส.ค. 62 - 9 ก.ย. 62
เริ่มต้น
205,000
แพคเกจฮัจย์ ฮัจย์ แพคเกจโกลด์สั้น 18วัน
ทัวร์โค๊ด SHAR180019

ฮัจย์ แพคเกจโกลด์สั้น 18วัน

 • ระยะเวลา 19 วัน 18 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวติดมัสยิดอัลฮะรอม, มักกะห์พักโรงแรมMakkah Millennium Hotel & Towers, มาดีนะห์พักที่โรงแรม The Oberoi Madinah, เต้นท์ที่ทุ่งมีนาใกล้กับเสาหิน
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรมวันละ3มื้อ
 • ดูและท่านด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์, นักวิชาการให้ความรู้ตลอดการเดินทาง, รถโค้ชส่วนตัวสำหรับคณะในช่วงพิธีฮัจย์
เดินทางช่วง
7 ส.ค. - 25 ส.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
7 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
เริ่มต้น
235,000
แพคเกจฮัจย์ ฮัจย์ แพคเกจโกลด์ 34วัน
ทัวร์โค๊ด SHAR180016

ฮัจย์ แพคเกจโกลด์ 34วัน

 • ระยะเวลา 34 วัน 33 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวติดมัสยิดอัลฮะรอม, มักกะห์พักโรงแรมMakkah Millennium Hotel & Towers, มาดีนะห์พักที่โรงแรม The Oberoi Madinah, เต้นท์ที่ทุ่งมีนาใกล้กับเสาหิน
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรมวันละ3มื้อ
 • ดูและท่านด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์, นักวิชาการให้ความรู้ตลอดการเดินทาง, รถโค้ชส่วนตัวสำหรับคณะในช่วงพิธีฮัจย์
เดินทางช่วง
7 ส.ค. - 9 ก.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
7 ส.ค. 62 - 9 ก.ย. 62
เริ่มต้น
259,000
แพคเกจฮัจย์ ฮัจย์ แพคเกจโกลด์ สั้น18วัน มิลเลนเนียม
ทัวร์โค๊ด SHAR180017

ฮัจย์ แพคเกจโกลด์ สั้น18วัน มิลเลนเนียม

 • ระยะเวลา 19 วัน 18 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรม5ดาวติดมัสยิดอัลฮะรอม ไม่มีการย้ายโรงแรมไปที่อาซิเซีย, มักกะห์พักโรงแรมMakkah Millennium Hotel & Towers, มาดีนะห์พักที่โรงแรม The Oberoi Madinah, เต้นท์ที่ทุ่งมีนาใกล้กับเสาหิน
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรมวันละ3มื้อ
 • ดูและท่านด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์, นักวิชาการให้ความรู้ตลอดการเดินทาง, รถโค้ชส่วนตัวสำหรับคณะในช่วงพิธีฮัจย์
เดินทางช่วง
7 ส.ค. - 25 ส.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
7 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62
เริ่มต้น
265,000