ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 2 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด SHAR190021

อุมเราะห์ + ดูไบ

 • ระยะเวลา 17 วัน 16 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, ให้ความรู้ศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูแลท่านด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์ของโรงแรมตลอดการเดินทาง
 • มักกะห์, มาดีนะห์
เดินทางช่วง
23 ธ.ค. 62 - 8 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
23 ธ.ค. 62 - 8 ม.ค. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
89,000
ทัวร์โค๊ด SHAR190022

อุมเราะห์ + ตุรกี

 • ระยะเวลา 17 วัน 16 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ขึ้น Cable Car ไปยังสถานที่เล่นสกี ณ เทือกเขาUludag, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce), ชมมัสยิดสีนํ้าเงิน (Blue Mosque), ชมพระราชวังท็อปกาปิ ( Topkapi Palace ), เที่ยวเมืองบูรซ่าเป็นเมืองหลวงเเห่งแรกของจักรววรรดิออตโตมัน
 • อาหารจานเด่น อาหาร 3 มื้อตลอดการเดินทาง
 • อิสตันบูล, บูรซ่า, มักกะห์, มาดีนะห์
เดินทางช่วง
25 ธ.ค. 62 - 10 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
25 ธ.ค. 62 - 10 ม.ค. 63
เริ่มต้น
95,000

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 13 ช่วงวันเดินทาง จาก 13 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด SHAR190009

อุมเราะห์ปลายกันยา 62 (แพคเกจฟาส-อันซอรปลายกันยา)

 • ระยะเวลา 11 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, ให้ความรู้ศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูแลท่านด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์ของโรงแรมตลอดการเดินทาง
 • มักกะห์, มาดีนะห์
เดินทางช่วง
29 ก.ย. - 9 ต.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
29 ก.ย. 62 - 9 ต.ค. 62
 Etihad Airways
เริ่มต้น
54,500
ทัวร์โค๊ด SHAR190014

อุมเราะห์ตุลา 62 (แพคเกจฟาส-อันซอร 10 ตุลา)

 • ระยะเวลา 11 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, ให้ความรู้ศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูแลท่านด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์ของโรงแรมตลอดการเดินทาง
 • มักกะห์, มาดีนะห์
เดินทางช่วง
10 ต.ค. - 20 ต.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
10 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62
 Etihad Airways
เริ่มต้น
54,500
ทัวร์โค๊ด SHAR190013

อุมเราะห์ตุลา 62 (แพคเกจอันซอรกลางตุลา)

 • ระยะเวลา 15 วัน 14 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, ให้ความรู้ศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูแลท่านด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์ของโรงแรมตลอดการเดินทาง
 • มักกะห์, มาดีนะห์
เดินทางช่วง
10 ต.ค. - 24 ต.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
10 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62
 Etihad Airways
เริ่มต้น
62,000
ทัวร์โค๊ด SHAR190011

อุมเราะห์ตุลา 62 (แพคเกจฟาส-อันซอร17ตุลา)

 • ระยะเวลา 11 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, ให้ความรู้ศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูแลท่านด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์ของโรงแรมตลอดการเดินทาง
 • มักกะห์, มาดีนะห์
เดินทางช่วง
17 ต.ค. - 27 ต.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
17 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62
 Etihad Airways
เริ่มต้น
54,500
ทัวร์โค๊ด SHAR190008

อุมเราะห์ปลายตุลา 62 (แพคเกจฟาส-อันซอรปลายตุลา)

 • ระยะเวลา 11 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, ให้ความรู้ศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูแลท่านด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์ของโรงแรมตลอดการเดินทาง
 • มักกะห์, มาดีนะห์
เดินทางช่วง
27 ต.ค. - 6 พ.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 ต.ค. 62 - 6 พ.ย. 62
 Etihad Airways
เริ่มต้น
54,500
ทัวร์โค๊ด SHAR190012

อุมเราะห์ปลายพฤศจิกา (แพคเกจอันซอรปลายพฤศจิกา)

 • ระยะเวลา 14 วัน 13 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, ให้ความรู้ศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูแลท่านด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์ของโรงแรมตลอดการเดินทาง
 • มักกะห์, มาดีนะห์
เดินทางช่วง
26 พ.ย. - 9 ธ.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 พ.ย. 62 - 9 ธ.ค. 62
 Etihad Airways
เริ่มต้น
66,800
ทัวร์โค๊ด SHAR190007

อุมเราะห์ต้นธันวา 62 (แพคเกจฟาส-อันซอรต้นธันวา)

 • ระยะเวลา 11 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, ให้ความรู้ศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูแลท่านด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์ของโรงแรมตลอดการเดินทาง
 • มักกะห์, มาดีนะห์
เดินทางช่วง
30 พ.ย. - 10 ธ.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 พ.ย. 62 - 10 ธ.ค. 62
 Etihad Airways
เริ่มต้น
59,500
ทัวร์โค๊ด SHAR190015

อุมเราะห์ 62 แพคเกจอันซอร 24 ธันวา

 • ระยะเวลา 15 วัน 14 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, ให้ความรู้ศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูแลท่านด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์ของโรงแรมตลอดการเดินทาง
 • มักกะห์, มาดีนะห์
เดินทางช่วง
24 ธ.ค. 62 - 7 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
24 ธ.ค. 62 - 7 ม.ค. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
69,500
ทัวร์โค๊ด SHAR190017

อุมเราะห์ 62 แพคเกจฟาสอันซอร 24 ธันวา

 • ระยะเวลา 11 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, ให้ความรู้ศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูแลท่านด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์ของโรงแรมตลอดการเดินทาง
 • มักกะห์, มาดีนะห์
เดินทางช่วง
24 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
24 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
59,500
ทัวร์โค๊ด SHAR190016

อุมเราะห์ 62 แพคเกจอันซอร 27 ธันวา

 • ระยะเวลา 15 วัน 13 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, ให้ความรู้ศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูแลท่านด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์ของโรงแรมตลอดการเดินทาง
 • มักกะห์, มาดีนะห์
เดินทางช่วง
27 ธ.ค. 62 - 10 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 ธ.ค. 62 - 10 ม.ค. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
65,000
ทัวร์โค๊ด SHAR190018

อุมเราะห์ 62 แพคเกจฟาสอันซอร 26 ธันวา

 • ระยะเวลา 10 วัน 9 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, ให้ความรู้ศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูแลท่านด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์ของโรงแรมตลอดการเดินทาง
 • มักกะห์, มาดีนะห์
เดินทางช่วง
26 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
55,000
ทัวร์โค๊ด SHAR190019

อุมเราะห์ แพคเกจฟาสโอบีรอย 28 ธันวา

 • ระยะเวลา 10 วัน 9 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, ให้ความรู้ศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูแลท่านด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์ของโรงแรมตลอดการเดินทาง
 • มักกะห์, มาดีนะห์
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
28 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
69,500
ทัวร์โค๊ด SHAR190020

อุมเราะห์ 62 แพคเกจโอบีรอย 28 ธันวา

 • ระยะเวลา 15 วัน 14 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, ให้ความรู้ศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูแลท่านด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์ของโรงแรมตลอดการเดินทาง
 • มักกะห์, มาดีนะห์
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 62 - 11 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
28 ธ.ค. 62 - 11 ม.ค. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
89,500