ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 2 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด SHAR190038

อุมเราะห์-ตุรกี 3-19เมษา

 • ระยะเวลา 17 วัน 16 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ อิสตันบูล, มัสยิดสีน้ำเงิน, ล่องเรือในช่องแคบบอสฟอรัส, ชมเมืองบูรซ่า, พระราชวังท็อปกาปิ
 • อาหารจานเด่น อาหาร3มื้อตลอดการเดินทาง, มักกะห์-มาดีนะห์ อาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรม3มื้อ
เดินทางช่วง
3 เม.ย. - 19 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
3 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
83,500
ทัวร์โค๊ด SHAR190039

อุมเราะห์-อัลอักซอ 2-18 เมษา

 • ระยะเวลา 17 วัน 16 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ เยี่ยมเยือนมัสยิดอัลอักซอ, อัลฮะรอม อิบรอฮีมี่ยะห์
 • อาหารจานเด่น อาหาร 3 มื้อ ตลอดการเดินทาง
เดินทางช่วง
2 เม.ย. - 18 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
2 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
95,000

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 10 ช่วงวันเดินทาง จาก 10 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด SHAR190030

อุมเราะห์ 25 กุมภา

 • ระยะเวลา 11 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการเดินไปละหมาด
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรม3มื้อ
 • พาเที่ยวเมืองตออีฟ
เดินทางช่วง
25 ก.พ. - 6 มี.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.พ. 63 - 6 มี.ค. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
54,000
ทัวร์โค๊ด SHAR190031

อุมเราะห์ 24 มีนา

 • ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการเดินไปละหมาด
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรม3มื้อ
 • พาเที่ยวเมืองตออีฟ
เดินทางช่วง
24 มี.ค. - 5 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
24 มี.ค. 63 - 5 เม.ย. 63
เริ่มต้น
55,900
ทัวร์โค๊ด SHAR190032

อุมเราะห์ 7-18 เมษา

 • ระยะเวลา 12 วัน 11 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการเดินไปละหมาด
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรมทั้ง3มื้อ
 • เยี่ยมเยือนสถานที่ประวัติศาสตร์ทั้งในนครมักะห์และมาดีนะห์, One Day trip ที่เมืองตออีฟ
เดินทางช่วง
7 เม.ย. - 18 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
7 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
เริ่มต้น
55,000
ทัวร์โค๊ด SHAR190033

อุมเราะห์ 8-18 เมษา

 • ระยะเวลา 11 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการเดินไปละหมาด
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรมทั้ง3มื้อ
 • เยี่ยมเยือนสถานที่ประวัติศาสตร์ทั้งในนครมักะห์และมาดีนะห์, One Day trip ที่เมืองตออีฟ
เดินทางช่วง
8 เม.ย. - 18 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
8 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
53,000
ทัวร์โค๊ด SHAR190034

อุมเราะห์ 9-19 เมษา

 • ระยะเวลา 11 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการเดินไปละหมาด
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรมทั้ง3มื้อ
 • เยี่ยมเยือนสถานที่ประวัติศาสตร์ทั้งในนครมักะห์และมาดีนะห์, One Day trip ที่เมืองตออีฟ
เดินทางช่วง
9 เม.ย. - 19 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
9 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
เริ่มต้น
54,000
ทัวร์โค๊ด SHAR190035

อุมเราะห์ 10-19 เมษา

 • ระยะเวลา 10 วัน 9 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการเดินไปละหมาด
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรมทั้ง3มื้อ
 • เยี่ยมเยือนสถานที่ประวัติศาสตร์ทั้งในนครมักะห์และมาดีนะห์, One Day trip ที่เมืองตออีฟ
เดินทางช่วง
10 เม.ย. - 19 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
10 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
52,500
ทัวร์โค๊ด SHAR190036

อุมเราะห์ 6-20 เมษา

 • ระยะเวลา 15 วัน 14 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการเดินไปละหมาด
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรมทั้ง3มื้อ
 • เยี่ยมเยือนสถานที่ประวัติศาสตร์ทั้งในนครมักะห์และมาดีนะห์, One Day trip ที่เมืองตออีฟ
เดินทางช่วง
6 เม.ย. - 20 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
6 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
59,500
ทัวร์โค๊ด SHAR190037

อุมเราะห์ 11-19 เมษา (ช่วงวันหยุดยาว)

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการเดินไปละหมาด
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรมทั้ง3มื้อ
 • เยี่ยมเยือนสถานที่ประวัติศาสตร์ทั้งในนครมักะห์และมาดีนะห์, One Day trip ที่เมืองตออีฟ
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 19 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
49,900
ทัวร์โค๊ด SHAR200001

อุมเราะห์เข้ารอมฎอน 18-28 เมษา

 • ระยะเวลา 11 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการเดินไปละหมาด
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรม3มื้อ
เดินทางช่วง
18 เม.ย. - 28 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
18 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63
เริ่มต้น
69,000
ทัวร์โค๊ด SHAR200002

อุมเราะห์รอมฎอน

 • ระยะเวลา 15 วัน 14 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการเดินไปละหมาด
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรม3มื้อ
เดินทางช่วง
21 เม.ย. - 5 พ.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
21 เม.ย. 63 - 5 พ.ค. 63
เริ่มต้น
96,000