ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 0 โปรแกรม

ไม่มีข้อมูลโปรแกรมทัวร์

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 5 ช่วงวันเดินทาง จาก 5 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด SHAR190033

อุมเราะห์ 8-18 เมษา

 • ระยะเวลา 11 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการเดินไปละหมาด
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรมทั้ง3มื้อ
 • เยี่ยมเยือนสถานที่ประวัติศาสตร์ทั้งในนครมักะห์และมาดีนะห์, One Day trip ที่เมืองตออีฟ
เดินทางช่วง
8 เม.ย. - 18 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
8 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
53,000
ทัวร์โค๊ด SHAR190034

อุมเราะห์ 9-19 เมษา

 • ระยะเวลา 11 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการเดินไปละหมาด
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรมทั้ง3มื้อ
 • เยี่ยมเยือนสถานที่ประวัติศาสตร์ทั้งในนครมักะห์และมาดีนะห์, One Day trip ที่เมืองตออีฟ
เดินทางช่วง
9 เม.ย. - 19 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
9 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
เริ่มต้น
54,000
ทัวร์โค๊ด SHAR190035

อุมเราะห์ 10-19 เมษา

 • ระยะเวลา 10 วัน 9 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการเดินไปละหมาด
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรมทั้ง3มื้อ
 • เยี่ยมเยือนสถานที่ประวัติศาสตร์ทั้งในนครมักะห์และมาดีนะห์, One Day trip ที่เมืองตออีฟ
เดินทางช่วง
10 เม.ย. - 19 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
10 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
52,500
ทัวร์โค๊ด SHAR190037

อุมเราะห์ 11-19 เมษา (ช่วงวันหยุดยาว)

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการเดินไปละหมาด
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรมทั้ง3มื้อ
 • เยี่ยมเยือนสถานที่ประวัติศาสตร์ทั้งในนครมักะห์และมาดีนะห์, One Day trip ที่เมืองตออีฟ
เดินทางช่วง
11 เม.ย. - 19 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
11 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
49,900
ทัวร์โค๊ด SHAR200005

อุมเราะห์หลังบวช

 • ระยะเวลา 11 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการเดินไปละหมาด
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรม3มื้อ
 • พาเที่ยวเมืองตออีฟ
เดินทางช่วง
27 พ.ค. - 7 มิ.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 พ.ค. 63 - 7 มิ.ย. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
53,500