ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 3 ช่วงวันเดินทาง จาก 3 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด SHAR240007

อุมเราะห์เมษายน 6 คืน 13 - 21 Apr 24 (Dallah-Address)

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 2 คืน พักโรงแรม Dallah Taibah Hotel มักกะห์ 4 คืน พักโรงแรม Address Jabal Omar Makkah
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ
 • เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 21 เม.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
 Qatar Airways
เริ่มต้น
73,000
ทัวร์โค๊ด SHAR240005

อุมเราะห์พฤษภาคม 10 คืน 30 Apr - 12 May 24 (Address-Dallah)

 • ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 3 คืน พักโรงแรม Dallah Taibah Hotel มักกะห์ 7 คืน พักโรงแรม Address Jabal Omar Makkah
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ
 • เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส
เดินทางช่วง
30 เม.ย. - 12 พ.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 เม.ย. 67 - 12 พ.ค. 67
 Gulf Air
เริ่มต้น
82,000
ทัวร์โค๊ด SHAR240010

อุมเราะห์กรกฎาคม 6 คืน 22 - 29 Jul 24 (Address-Dallah)

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 2 คืน พักโรงแรม Dallah Taibah Hotel มักกะห์ 4 คืน พักโรงแรม Address Jabal Omar Makkah
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ
 • เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส
เดินทางช่วง
22 ก.ค. - 29 ก.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
73,000

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 11 ช่วงวันเดินทาง จาก 11 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด SHAR240001

อุมเราะห์รอมฎอน 10 คืน 12 - 24 Mar 24 (Dallah-Tower)

 • ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 3 คืน พักโรงแรม Dallah Taibah Hotel มักกะห์ 7 คืน พักโรงแรม Makkah Tower & Hotel
 • อาหารจานเด่น สามารถเลือกรับอาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 2 มื้อ (ซะโฮร-ละศีลอด) ทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส ดื่มด่ำกับการละหมาดตารอเวี๊ยะห์ 10 คืนแรกรอมาฎอน
เดินทางช่วง
12 มี.ค. - 24 มี.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
12 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67
 Gulf Air
เริ่มต้น
95,000
ทัวร์โค๊ด SHAR240003

อุมเราะห์เมษายน 10 คืน 12 - 24 Apr 24 (Dallah-Address)

 • ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 3 คืน พักโรงแรม Dallah Taibah Hotel มักกะห์ 7 คืน พักโรงแรม Address Jabal Omar Makkah
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ
 • เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 24 เม.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
12 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67
 Gulf Air
เริ่มต้น
82,000
ทัวร์โค๊ด SHAR240004

อุมเราะห์เมษายน 10 คืน 12 - 24 Apr 24 (Fairmont-Oberoi)

 • ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 3 คืน พักโรงแรม The Oberoi Madinah มักกะห์ 7 คืน พักโรงแรม Fairmont Royal Clock
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ
 • เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส
เดินทางช่วง
12 เม.ย. - 24 เม.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
12 เม.ย. 67 - 24 เม.ย. 67
 Gulf Air
เริ่มต้น
121,000
ทัวร์โค๊ด SHAR240007

อุมเราะห์เมษายน 6 คืน 13 - 21 Apr 24 (Dallah-Address)

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 2 คืน พักโรงแรม Dallah Taibah Hotel มักกะห์ 4 คืน พักโรงแรม Address Jabal Omar Makkah
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ
 • เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 21 เม.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
 Qatar Airways
เริ่มต้น
73,000
ทัวร์โค๊ด SHAR240008

อุมเราะห์เมษายน 6 คืน 13 - 21 Apr 24 (Fairmont-Oberoi)

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 2 คืน พักโรงแรม The Oberoi Madinah มักกะห์ 4 คืน พักโรงแรม Fairmont Royal Clock
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ
 • เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส
เดินทางช่วง
13 เม.ย. - 21 เม.ย. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
13 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67
 Qatar Airways
เริ่มต้น
96,000
ทัวร์โค๊ด SHAR240005

อุมเราะห์พฤษภาคม 10 คืน 30 Apr - 12 May 24 (Address-Dallah)

 • ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 3 คืน พักโรงแรม Dallah Taibah Hotel มักกะห์ 7 คืน พักโรงแรม Address Jabal Omar Makkah
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ
 • เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส
เดินทางช่วง
30 เม.ย. - 12 พ.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 เม.ย. 67 - 12 พ.ค. 67
 Gulf Air
เริ่มต้น
82,000
ทัวร์โค๊ด SHAR240006

อุมเราะห์พฤษภาคม 6 คืน 30 Apr - 8 May 24 (Fairmont-Oberoi)

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 2 คืน พักโรงแรม The Oberoi Madinah มักกะห์ 4 คืน พักโรงแรม Fairmont Royal Clock
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ
 • เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส
เดินทางช่วง
30 เม.ย. - 8 พ.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 เม.ย. 67 - 8 พ.ค. 67
 Gulf Air
เริ่มต้น
92,000
ทัวร์โค๊ด SHAR240009

อุมเราะห์กรกฎาคม 10 คืน 16 - 28 Jul 24 (Address-Dallah)

 • ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 3 คืน พักโรงแรม Dallah Taibah Hotel มักกะห์ 7 คืน พักโรงแรม Address Jabal Omar Makkah
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ
 • เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส
เดินทางช่วง
16 ก.ค. - 28 ก.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
16 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
 Gulf Air
เริ่มต้น
82,000
ทัวร์โค๊ด SHAR240011

อุมเราะห์กรกฎาคม 10 คืน 16 - 28 Jul 24 (Fairmont-Oberoi)

 • ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 3 คืน พักโรงแรม The Oberoi Madinah มักกะห์ 7 คืน พักโรงแรม Fairmont Royal Clock
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ
 • เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส
เดินทางช่วง
16 ก.ค. - 28 ก.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
16 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
 Gulf Air
เริ่มต้น
121,000
ทัวร์โค๊ด SHAR240010

อุมเราะห์กรกฎาคม 6 คืน 22 - 29 Jul 24 (Address-Dallah)

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 2 คืน พักโรงแรม Dallah Taibah Hotel มักกะห์ 4 คืน พักโรงแรม Address Jabal Omar Makkah
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ
 • เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส
เดินทางช่วง
22 ก.ค. - 29 ก.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
73,000
ทัวร์โค๊ด SHAR240012

อุมเราะห์กรกฎาคม 6 คืน 22 - 29 Jul 24 (Fairmont-Oberoi)

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 2 คืน พักโรงแรม The Oberoi Madinah มักกะห์ 4 คืน พักโรงแรม Fairmont Royal Clock
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ
 • เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส
เดินทางช่วง
22 ก.ค. - 29 ก.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
22 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
92,000