ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 2 ช่วงวันเดินทาง จาก 2 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด SHAR230022

อุมเราะห์ 12 คืน 27 Dec 23 - 8 Jan 24

 • ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 4 คืน พักโรงแรม AL ANSAR GOLDEN TULIP มักกะห์ 7 คืน พักโรงแรม ADDRESS JABAL OMAR เจดดาห์ 1 คืน
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ ทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • นำคณะทำอุมเราะห์ 3 ครั้ง , เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส
เดินทางช่วง
27 ธ.ค. 66 - 8 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 ธ.ค. 66 - 8 ม.ค. 67
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
73,000
ทัวร์โค๊ด SHAR230023

อุมเราะห์ 6 คืน 27 Dec 23 - 3 Jan 24

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 2 คืน พักโรงแรม GOLDEN TULIP AL ZAHABI มักกะห์ 4 คืน พักโรงแรม MAKKAH HOTEL & TOWER
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ ทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • นำคณะทำอุมเราะห์ 2 ครั้ง , เดินทางระหว่างเมืองโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูง
เดินทางช่วง
27 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
75,000

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 5 ช่วงวันเดินทาง จาก 5 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด SHAR230019

อุมเราะห์ธันวา 11 คืน 26 ธ.ค. 66 - 8 ม.ค. 67

 • ระยะเวลา 14 วัน 13 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 3 คืน พักโรงแรม AL AQEEQ MADINAH มักกะห์ 8 คืน พักโรงแรม MAKKAH HOTEL & TOWER
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ ทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • นำคณะทำอุมเราะห์ 3 ครั้ง , เดินทางระหว่างเมืองโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูง
เดินทางช่วง
26 ธ.ค. 66 - 8 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ธ.ค. 66 - 8 ม.ค. 67
 Gulf Air
เริ่มต้น
95,000
ทัวร์โค๊ด SHAR230020

อุมเราะห์ธันวา 11 คืน 26 ธ.ค. 66 - 8 ม.ค. 67

 • ระยะเวลา 14 วัน 13 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 5 คืน พักโรงแรม AL ANSAR GOLDEN TULIP มักกะห์ 6 คืน พักโรงแรม ADDRESS JABAL OMAR
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ ทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • นำคณะทำอุมเราะห์ 3 ครั้ง , เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส
เดินทางช่วง
26 ธ.ค. 66 - 8 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ธ.ค. 66 - 8 ม.ค. 67
 Gulf Air
เริ่มต้น
69,900
ทัวร์โค๊ด SHAR230021

อุมเราะห์ธันวา สั้น 6 คืน 26 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 2 คืน พักโรงแรม GOLDEN TULIP AL ZAHABI มักกะห์ 4 คืน พักโรงแรม MAKKAH HOTEL & TOWER
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ ทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • นำคณะทำอุมเราะห์ 2 ครั้ง , เดินทางระหว่างเมืองโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูง
เดินทางช่วง
26 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
 Gulf Air
เริ่มต้น
75,000
ทัวร์โค๊ด SHAR230023

อุมเราะห์ 6 คืน 27 Dec 23 - 3 Jan 24

 • ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 2 คืน พักโรงแรม GOLDEN TULIP AL ZAHABI มักกะห์ 4 คืน พักโรงแรม MAKKAH HOTEL & TOWER
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ ทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • นำคณะทำอุมเราะห์ 2 ครั้ง , เดินทางระหว่างเมืองโดยรถไฟฟ้าความเร็วสูง
เดินทางช่วง
27 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 ธ.ค. 66 - 3 ม.ค. 67
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
75,000
ทัวร์โค๊ด SHAR230022

อุมเราะห์ 12 คืน 27 Dec 23 - 8 Jan 24

 • ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน
 • พักโรงแรม 4 ดาว
 • ไฮไลท์ มาดีนะห์ 4 คืน พักโรงแรม AL ANSAR GOLDEN TULIP มักกะห์ 7 คืน พักโรงแรม ADDRESS JABAL OMAR เจดดาห์ 1 คืน
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ต์โรงแรม 3 มื้อ ทั้งมักกะห์และมาดีนะห์
 • นำคณะทำอุมเราะห์ 3 ครั้ง , เดินทางระหว่างเมืองโดยรถบัส
เดินทางช่วง
27 ธ.ค. 66 - 8 ม.ค. 67 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 ธ.ค. 66 - 8 ม.ค. 67
 Saudi Arabian Airlines
เริ่มต้น
73,000