ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 4 ช่วงวันเดินทาง จาก 4 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด SHAR190021

อุมเราะห์ + ดูไบ

 • ระยะเวลา 17 วัน 16 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, ให้ความรู้ศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูแลท่านด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์ของโรงแรมตลอดการเดินทาง
 • มักกะห์, มาดีนะห์
เดินทางช่วง
23 ธ.ค. 62 - 8 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
23 ธ.ค. 62 - 8 ม.ค. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
89,000
ทัวร์โค๊ด SHAR190022

อุมเราะห์ + ตุรกี

 • ระยะเวลา 17 วัน 16 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ ขึ้น Cable Car ไปยังสถานที่เล่นสกี ณ เทือกเขาUludag, ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส, ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce), ชมมัสยิดสีนํ้าเงิน (Blue Mosque), ชมพระราชวังท็อปกาปิ ( Topkapi Palace ), เที่ยวเมืองบูรซ่าเป็นเมืองหลวงเเห่งแรกของจักรววรรดิออตโตมัน
 • อาหารจานเด่น อาหาร 3 มื้อตลอดการเดินทาง
 • อิสตันบูล, บูรซ่า, มักกะห์, มาดีนะห์
เดินทางช่วง
25 ธ.ค. 62 - 10 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
25 ธ.ค. 62 - 10 ม.ค. 63
เริ่มต้น
95,000
ทัวร์โค๊ด SHAR190038

อุมเราะห์-ตุรกี 3-19เมษา

 • ระยะเวลา 17 วัน 16 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ อิสตันบูล, มัสยิดสีน้ำเงิน, ล่องเรือในช่องแคบบอสฟอรัส, ชมเมืองบูรซ่า, พระราชวังท็อปกาปิ
 • อาหารจานเด่น อาหาร3มื้อตลอดการเดินทาง, มักกะห์-มาดีนะห์ อาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรม3มื้อ
เดินทางช่วง
3 เม.ย. - 19 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
3 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63
 Turkish Airlines
เริ่มต้น
83,500
ทัวร์โค๊ด SHAR190039

อุมเราะห์-อัลอักซอ 2-18 เมษา

 • ระยะเวลา 17 วัน 16 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ เยี่ยมเยือนมัสยิดอัลอักซอ, อัลฮะรอม อิบรอฮีมี่ยะห์
 • อาหารจานเด่น อาหาร 3 มื้อ ตลอดการเดินทาง
เดินทางช่วง
2 เม.ย. - 18 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
2 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63
 Royal Jordanian
เริ่มต้น
95,000

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 12 ช่วงวันเดินทาง จาก 12 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด SHAR190012

อุมเราะห์ปลายพฤศจิกา (แพคเกจอันซอรปลายพฤศจิกา)

 • ระยะเวลา 14 วัน 13 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, ให้ความรู้ศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูแลท่านด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์ของโรงแรมตลอดการเดินทาง
 • มักกะห์, มาดีนะห์
เดินทางช่วง
26 พ.ย. - 9 ธ.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 พ.ย. 62 - 9 ธ.ค. 62
 Etihad Airways
เริ่มต้น
66,800
ทัวร์โค๊ด SHAR190007

อุมเราะห์ต้นธันวา 62 (แพคเกจฟาส-อันซอรต้นธันวา)

 • ระยะเวลา 11 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, ให้ความรู้ศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูแลท่านด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์ของโรงแรมตลอดการเดินทาง
 • มักกะห์, มาดีนะห์
เดินทางช่วง
30 พ.ย. - 10 ธ.ค. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
30 พ.ย. 62 - 10 ธ.ค. 62
 Etihad Airways
เริ่มต้น
59,500
ทัวร์โค๊ด SHAR190015

อุมเราะห์ 62 แพคเกจอันซอร 24 ธันวา

 • ระยะเวลา 15 วัน 14 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, ให้ความรู้ศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูแลท่านด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์ของโรงแรมตลอดการเดินทาง
 • มักกะห์, มาดีนะห์
เดินทางช่วง
24 ธ.ค. 62 - 7 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
24 ธ.ค. 62 - 7 ม.ค. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
69,500
ทัวร์โค๊ด SHAR190017

อุมเราะห์ 62 แพคเกจฟาสอันซอร 24 ธันวา

 • ระยะเวลา 11 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, ให้ความรู้ศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูแลท่านด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์ของโรงแรมตลอดการเดินทาง
 • มักกะห์, มาดีนะห์
เดินทางช่วง
24 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
24 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
59,500
ทัวร์โค๊ด SHAR190016

อุมเราะห์ 62 แพคเกจอันซอร 27 ธันวา

 • ระยะเวลา 15 วัน 13 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, ให้ความรู้ศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูแลท่านด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์ของโรงแรมตลอดการเดินทาง
 • มักกะห์, มาดีนะห์
เดินทางช่วง
27 ธ.ค. 62 - 10 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
27 ธ.ค. 62 - 10 ม.ค. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
65,000
ทัวร์โค๊ด SHAR190018

อุมเราะห์ 62 แพคเกจฟาสอันซอร 26 ธันวา

 • ระยะเวลา 10 วัน 9 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, ให้ความรู้ศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูแลท่านด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์ของโรงแรมตลอดการเดินทาง
 • มักกะห์, มาดีนะห์
เดินทางช่วง
26 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
26 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
55,000
ทัวร์โค๊ด SHAR190019

อุมเราะห์ แพคเกจฟาสโอบีรอย 28 ธันวา

 • ระยะเวลา 10 วัน 9 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, ให้ความรู้ศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูแลท่านด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์ของโรงแรมตลอดการเดินทาง
 • มักกะห์, มาดีนะห์
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
28 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
69,500
ทัวร์โค๊ด SHAR190020

อุมเราะห์ 62 แพคเกจโอบีรอย 28 ธันวา

 • ระยะเวลา 15 วัน 14 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, ให้ความรู้ศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูแลท่านด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์ของโรงแรมตลอดการเดินทาง
 • มักกะห์, มาดีนะห์
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 62 - 11 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
28 ธ.ค. 62 - 11 ม.ค. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
89,500
ทัวร์โค๊ด SHAR190028

อุมเราะห์อันซอร 28ธันวา (ใหม่)

 • ระยะเวลา 15 วัน 14 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ โรงแรมพักติดมัสยิดอัลฮะรอมในมักกะห์, โรงแรมพักติดมัสยิดอัลนะบะวีย์ในมาดีนะห์
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรม3มื้อ
 • นำซียาเราะห์สถานที่สำคัญในมักกะห์และมาดีนะห์, One Day trip ที่เมืองตออีฟ
เดินทางช่วง
28 ธ.ค. 62 - 11 ม.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
28 ธ.ค. 62 - 11 ม.ค. 63
เริ่มต้น
65,500
ทัวร์โค๊ด SHAR190029

อุมเราะห์ 28 มกรา

 • ระยะเวลา 11 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการเดินไปละหมาด
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรม3มื้อ
 • พาเที่ยวเมืองตออีฟ
เดินทางช่วง
28 ม.ค. - 7 ก.พ. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
28 ม.ค. 63 - 7 ก.พ. 63
เริ่มต้น
54,000
ทัวร์โค๊ด SHAR190030

อุมเราะห์ 25 กุมภา

 • ระยะเวลา 11 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการเดินไปละหมาด
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรม3มื้อ
 • พาเที่ยวเมืองตออีฟ
เดินทางช่วง
25 ก.พ. - 6 มี.ค. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
25 ก.พ. 63 - 6 มี.ค. 63
 Etihad Airways
เริ่มต้น
54,000
ทัวร์โค๊ด SHAR190031

อุมเราะห์ 24 มีนา

 • ระยะเวลา 13 วัน 12 คืน
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการเดินไปละหมาด
 • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรม3มื้อ
 • พาเที่ยวเมืองตออีฟ
เดินทางช่วง
24 มี.ค. - 5 เม.ย. 63 (1 ช่วงวันเดินทาง)
24 มี.ค. 63 - 5 เม.ย. 63
เริ่มต้น
55,900