ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 0 โปรแกรม

ไม่มีข้อมูลโปรแกรมทัวร์

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 1 ช่วงวันเดินทาง จาก 1 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด SHAR190004

อุมเราะห์ปลายรอมฎอน

  • ระยะเวลา 17 วัน 16 คืน
  • พักโรงแรม 5 ดาว
  • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่, ให้ความรู้ด้านศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูและท่านโดยทีมงานมีคุณภาพ
  • อาหารจานเด่น ทานอาหารบุฟเฟ่ห์โรงแรมที่พักทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
เดินทางช่วง
24 พ.ค. - 9 มิ.ย. 62 (1 ช่วงวันเดินทาง)
24 พ.ค. 62 - 9 มิ.ย. 62
 Gulf Air
เริ่มต้น
150,000