ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 4 ช่วงวันเดินทาง จาก 4 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด SHAR180015

อุุมเราะห์อักซอ

 • ระยะเวลา 17 วัน 16 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอม และมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร 3 มื้อ จากบุฟเฟ่ห์โรงแรมที่พักทั้งในมักกะห์ และมาดีนะห์
25 ธ.ค. 61 - 10 ม.ค. 62
 Royal Jordanian เริ่มต้น
118,000
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด SHAR180020

อุมเราะห์ตุรกี

 • ระยะเวลา 18 วัน 17 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอม และมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร 3 มื้อ จากบุฟเฟ่ห์โรงแรมที่พักทั้งในมักกะห์ และมาดีนะห์
25 ธ.ค. 61 - 11 ม.ค. 62
 Turkish Airlines เริ่มต้น
108,000
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด SHAR180030

อุมเราะห์อัลอักซอ เมษา

 • ระยะเวลา 18 วัน 17 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอม และมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร 3 มื้อ จากบุฟเฟ่ห์โรงแรมที่พักทั้งในมักกะห์ และมาดีนะห์
 • มัสยิดอัลอักซอ, ฮะรอมอัลอิบรอฮีมี่ย์, ทะเลเดดซี, ป้อมปราการกรุงอัมมาน
4 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62
 Royal Jordanian เริ่มต้น
113,000
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด SHAR180031

อุมเราะห์ตุรกี เมษา

 • ระยะเวลา 18 วัน 17 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอม และมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร 3 มื้อ จากบุฟเฟ่ห์โรงแรมที่พักทั้งในมักกะห์ และมาดีนะห์
 • อิสตันบูล, บูรซ่า, มัสยิดสีน้ำเงิน, ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
5 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62
 Turkish Airlines เริ่มต้น
98,000
จองทัวร์

แพคเกจอุมเราะห์ พบ 17 ช่วงวันเดินทาง จาก 17 โปรแกรม

ทัวร์โค๊ด SHAR180006

อุมเราะห์ปลายพฤศจิกา

 • ระยะเวลา 12 วัน 11 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อจากบุฟเฟ่ห์โรงแรมที่พักทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
27 พ.ย. 61 - 8 ธ.ค. 61
 Etihad Airways เริ่มต้น
59,000
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด SHAR180007

อุมเราะห์ต้นเดือนธันวา

 • ระยะเวลา 11 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่
 • อาหารจานเด่น อาหารบุฟเฟ่ห์3มื้อจากโรงแรมที่พักทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
30 พ.ย. 61 - 10 ธ.ค. 61
 Etihad Airways เริ่มต้น
61,000
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด SHAR180009

อุมเราะห์ 25 ธันวา อันซอร

 • ระยะเวลา 14 วัน 13 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อจากบุฟเฟ่ห์โรงแรมที่พักทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
25 ธ.ค. 61 - 7 ม.ค. 62
 Etihad Airways เริ่มต้น
69,000
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด SHAR180010

อุมเราะห์ 26 ธันวา ฟาสอันซอร

 • ระยะเวลา 10 วัน 9 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อจากบุฟเฟ่ห์โรงแรมที่พักทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
26 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
 Gulf Air เริ่มต้น
59,500
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด SHAR180011

อุมเราะห์ 27 ธันวา ฟาสโอบีรอย

 • ระยะเวลา 9 วัน 8 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อจากบุฟเฟ่ห์โรงแรมที่พักทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
27 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62
 Gulf Air เริ่มต้น
73,000
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด SHAR180013

อุมเราะห์ 28 ธันวา ฟาสอันซอร

 • ระยะเวลา 10 วัน 9 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อจากบุฟเฟ่ห์โรงแรมที่พักทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
28 ธ.ค. 61 - 6 ม.ค. 62
 Gulf Air เริ่มต้น
59,500
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด SHAR180012

อุมเราะห์ 28 ธันวา โอบีรอย

 • ระยะเวลา 14 วัน 13 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อจากบุฟเฟ่ห์โรงแรมที่พักทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
28 ธ.ค. 61 - 10 ม.ค. 62
 Etihad Airways เริ่มต้น
88,500
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด SHAR180014

อุมเราะห์ 29 ธันวา ฟาสโอบีรอย

 • ระยะเวลา 11 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อจากบุฟเฟ่ห์โรงแรมที่พักทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
29 ธ.ค. 61 - 8 ม.ค. 62
 Etihad Airways เริ่มต้น
75,500
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด SHAR180022

อุมเราะห์ 5เมษา อันซอร

 • ระยะเวลา 15 วัน 14 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่, ให้ความรู้ด้านศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูและท่านโดยทีมงานมีคุณภาพ, เที่ยวเมืองตออีฟ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อจากบุฟเฟ่ห์โรงแรมที่พักทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
5 เม.ย. 62 - 19 เม.ย. 62
 Etihad Airways เริ่มต้น
59,500
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด SHAR180023

อุมเราะห์เมษา 16วััน

 • ระยะเวลา 16 วัน 15 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่, ให้ความรู้ด้านศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูและท่านโดยทีมงานมีคุณภาพ, เที่ยวเมืองตออีฟ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อจากบุฟเฟ่ห์โรงแรมที่พักทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
9 เม.ย. 62 - 24 เม.ย. 62
 Etihad Airways เริ่มต้น
62,500
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด SHAR180024

อุมเราะห์ 5เมษา ฟาสอันซอร

 • ระยะเวลา 11 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่, ให้ความรู้ด้านศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูและท่านโดยทีมงานมีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อจากบุฟเฟ่ห์โรงแรมที่พักทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
5 เม.ย. 62 - 15 เม.ย. 62
 เริ่มต้น
52,000
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด SHAR180025

อุมเราะห์ 8เมษา ฟาสอันซอร

 • ระยะเวลา 11 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่, ให้ความรู้ด้านศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูและท่านโดยทีมงานมีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อจากบุฟเฟ่ห์โรงแรมที่พักทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
8 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62
 Etihad Airways เริ่มต้น
52,000
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด SHAR180026

อุมเราะห์ 12เมษา ฟาสอันซอร

 • ระยะเวลา 12 วัน 11 คืน
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่, ให้ความรู้ด้านศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูและท่านโดยทีมงานมีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อจากบุฟเฟ่ห์โรงแรมที่พักทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
12 เม.ย. 62 - 23 เม.ย. 62
 Etihad Airways เริ่มต้น
53,000
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด SHAR180027

อุมเราะห์ 6เมษา โอบีรอย

 • ระยะเวลา 15 วัน 14 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่, ให้ความรู้ด้านศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูและท่านโดยทีมงานมีคุณภาพ, เที่ยวเมืองตออีฟ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อจากบุฟเฟ่ห์โรงแรมที่พักทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
6 เม.ย. 62 - 20 เม.ย. 62
 Etihad Airways เริ่มต้น
67,000
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด SHAR180028

อุมเราะห์ 8เมษา ฟาสโอบีรอย

 • ระยะเวลา 11 วัน 10 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่, ให้ความรู้ด้านศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูและท่านโดยทีมงานมีคุณภาพ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อจากบุฟเฟ่ห์โรงแรมที่พักทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
8 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62
 Etihad Airways เริ่มต้น
58,500
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด SHAR180029

อุมเราะห์ 4เมษา ฮิลตันคอน

 • ระยะเวลา 15 วัน 14 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอมและมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่, ให้ความรู้ด้านศาสนาตลอดการเดินทาง, ดูและท่านโดยทีมงานมีคุณภาพ, เที่ยวเมืองตออีฟ
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร3มื้อจากบุฟเฟ่ห์โรงแรมที่พักทั้งในมักกะห์และมาดีนะห์
4 เม.ย. 62 - 18 เม.ย. 62
 Etihad Airways เริ่มต้น
49,900
จองทัวร์
ทัวร์โค๊ด SHAR180030

อุมเราะห์อัลอักซอ เมษา

 • ระยะเวลา 18 วัน 17 คืน
 • พักโรงแรม 5 ดาว
 • ไฮไลท์ พักโรงแรมติดกับมัสยิดอัลฮะรอม และมัสยิดอัลนะบะวีย์, สะดวกในการทำอิบาดะห์, ให้ความรู้ทางศาสนาตลอดการเดินทาง, รถโค้ชปรับอากาศรุ่นใหม่
 • อาหารจานเด่น ทานอาหาร 3 มื้อ จากบุฟเฟ่ห์โรงแรมที่พักทั้งในมักกะห์ และมาดีนะห์
 • มัสยิดอัลอักซอ, ฮะรอมอัลอิบรอฮีมี่ย์, ทะเลเดดซี, ป้อมปราการกรุงอัมมาน
4 เม.ย. 62 - 21 เม.ย. 62
 Royal Jordanian เริ่มต้น
113,000
จองทัวร์