Hotline02-238-5330

About Us

ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่า 20 ปี รวมกับทีมบุคคลากรที่มีความรู้ศาสนา และความเข้าใจในด้านต่างๆอย่างเฉพาะเจาะจง จึงทำให้สิ่งที่เรากำลังทำนั้นไม่ใช่เพียงแค่ขายทัวร์ เพราะเราคือคนดูแล เหล่าผู้คนที่อัลเลาะห์ได้คัดเลือกให้ไปหาพระองค์ ณ ที่บ้านของพระองค์ สิ่งนี้จึงไมใช่หน้าที่เรา แต่มันเป็นชีวิตของเรา กระนั้น ก็ไม่แค่ชีวิตของเราเท่านั้น เพราะทุกคนที่เราดูแล นั้นไม่ได้เป็นแค่ลูกค้าของเราเช่นกัน เพราะพวกเขาคือแขกของพระผู้เป็นเจ้า

นายกมล ทองคำวงศ์
นายอนาจักร อาจหาญ
นายมารุต โซ๊ะประสิทธื์
นายอนุชา ดาราฮีม
นายชารีฟ ทองคำวงศ์
นายเชื้อเชิญ แม้นมินทร์