ประวัติมัสยิดกุบาอ์

February 7, 2018 | by Shareef 1400 Thailand

          ขณะที่ท่านนบีมูฮัมมัด (ศ็อลฯ) และท่านอบูบักรได้เดินทางออกจากถ้ำซูร โดยการนำทางของอับดุลเลาะห์บินอุรอยกิฏ ซึ่งเขาเป็นผู้ชํานาญทางและเป็นคนซื่อสัตย์ในระหว่างการเดินทาง พวกเขาได้พบกับ ซุรอเกาะห์ บิน มาลิก ซึ่งเขาต้องการที่พยายามสังหารท่านนบี โดยการที่เขาไล่ตามท่านนบีมา แล้วใช้ดาบฟันท่านนบี ครั้งแรกพลาดจนม้าของเขาเสียหลักล้มไป ครั้งที่สองและสามพลาดแบบเดิมอีกเช่นกัน จนกระทั่งเขาเลิกล้มความตั้งใจไป           หลังจากนั้นท่านนบีมูฮัมมัดและท่านอบูบักรและอับดุลเลาะห์ บิน อุรอยกิฏ ได้เดินทางเรื่อยมาจนกระทั่งถึงตำบลกุบาอ์ ในวันจันทร์ที่ 12 ตรงกับ เดือนร่อบิอุลเอาวัล และท่านได้พํานักอยู่ที่ตําบลกุบาอ์ ณ บ้านของบนีอัมร์ บิน เอาฟ์ และอยู่ที่กุบาอ์ เป็นเวลา 14 วันในระหว่างนั้นท่านนบี (ศ็อลฯ)ได้สร้างมัสยิดกุบาอ์ขึ้นซึ่งเป็นมัสยิดที่ถูกสร้างขึ้นหลังแรกในอิสลาม           ท่านนบีมูฮัมมัด(ศ็อลฯ) ได้กล่าวว่า ผู้ใดที่อาบน้ำละหมาดจากบ้านของเขา แล้วเขาได้ไปยังมัสยิดกุบาอ์ แล้วทำการละหมาด เขาจะได้รับผลบุญ เท่ากับการทำอุมเราะห์หนึ่งครั้ง … Continued

อ่านต่อ

ประวัติมัสยิดนะบาวีย์

February 7, 2018 | by Shareef 1400 Thailand

          หลังจากที่ท่านนบีมูฮัมมัดและท่านอบูบักร ได้เดินทางถึงนครมาดีนะห์ ทุกครั้งที่เขาทั้งสองเดินผ่านบ้านของชาวอันศอร ชาวอันศอรจะเชื้อเชิญให้ท่านทั้งสองพำนักอยู่กับพวกเขา ท่านนบีมูฮัมมัดจึงกล่าวกับชาวอันศอรว่า ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของอูฐมัน มันได้ถูกสั่งใช้มาแล้ว           จนกระทั่งอูฐได้มาคุกเข่าหยุดอยู่ในที่ๆหนึ่งซึ่งเป็นของเด็กยาเต็ม(เด็กกำพร้า) ซึ่งตอนนี้เป็นมัสยิดในปัจจุบัน และท่านนบี (ศ็อลฯ)ได้พํานักอยู่กับอบูอัยยูบอัลอันศอรีย์ เป็นเวลา 7 เดือน จนกระทั่งสร้างมัสยิดและห้องนอนของบรรดาอุมมุลมุอ์มินีน (ภรรยาของท่านนบี) แล้วเสร็จ และนี่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างมัสยิดในอิสลาม เพราะท่านนบีมูฮัมมัด (ศ็อลฯ)ได้เริ่มด้วย กับการสร้างมัสยิดเป็นสิ่งแรก ไม่ว่าจะเป็นกุบาอ์ หรือที่มาดีนะห์ก็ตาม   เพราะมันคือสถานที่ชุมนุมของมุสลิม และเป็นโรงเรียนแห่งแรกในอิสลาม และจะยังคงเป็นเช่นนั้นตลอดไป จนกระทั่งอัลลอฮ์ ทรงรับเอาโลกใบนี้และสิ่งที่อยู่บนมันกลับไป                                    … Continued

อ่านต่อ

ความสำคัญของยะอ์รอนะห์

February 7, 2018 | by Shareef 1400 Thailand

          ยะอ์รอนะห์ เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ชานเมืองมักกะห์ ห่างออกไปทางด้านเมืองตออีฟราว 26 กิโลเมตร ในอดีตเป็นสถานที่ที่ท่านนบีแวะแบ่งปันทรัพย์เชลยศึกที่ได้จากการทำสงครามกับพวกฮาวาซิน ท่านเคยแบ่งปันแก่กองทหารของท่านที่นี่ ยะอ์รอนะห์เป็นมีกอตหนึ่งที่ท่านนบีเคยเหนียตครองเอี๊ยะรอมอุมเราะห์           ยะอ์รอนะห์ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในสามมีกอต ที่อัลเลาะห์ตาอาลากำหนดมาเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับเหนียตครองเอี๊ยะรอมอุมเราะห์ ท่านนบีมูฮัมมัดได้กล่าวว่า บุคคลที่ไปเหนียตเอี๊ยะรอมอุมเราะห์ ณ ที่ยะอ์รอนะห์ เขาจะได้รับผากผลเท่ากับการทำอุมเราะห์สองครั้ง   ภาพมัสยิดยะอ์รอนะห์

อ่านต่อ

เหตุการณ์สำคัญ ณ ฮุดัยบียะห์

February 7, 2018 | by Shareef 1400 Thailand

          มัสยิดฮุดัยบียะห์ ห่างจากมัสยิดอัลฮะรอมประมาน 24 กิโลเมตร สาเหตุที่เรียกว่าฮุดัยบียะห์เนื่องจากว่า ใช้ชื่อของบ่อน้ำฮุดัยบียะห์ที่อยู่ใกล้กับต้นไม้ที่ท่านนบีมูฮัมมัด(ศ็อลฯ)ทำการให้สัตยาบันภายใต้ต้นไม้นั้น และฮุดัยบียะห์ตั้งอยู่ที่ทิศตัวตกของนครมักกะห์ และอยู่ภายนอกเขตฮะรอม           หลังจากบรรดามุสลิมได้อพยพมาอยู่ที่มะดีนะฮ์ 6 ปี พวกเขาถูกตัดขาดมิให้เยี่ยมเยือนมัสยิดอัลฮะรอม และการฏอวาฟที่บัยตุลเลาะห์ ท่านนบีได้ฝันเห็นว่าท่านและบรรดาซอฮาบะฮ์ทำการตอวาฟอุมเราะห์           ท่านนบี ได้คาดการณ์แล้วว่าพวกกุเรชจะขัดขวางมิให้เข้าสู่มักกะห์  ท่านจึงพยายามรวบรวมมุสลิมให้ได้มากที่สุด มีบรรดามุสลิมีนที่ไปพร้อมกับท่านถึง 10,400 คน   และได้แสดงให้ชาวกุเรชเห็นว่าเจตนาของท่านนั้นบริสุทธิ์ใจ มิได้ออกไปเพื่อทำสงครามด้วย ท่านได้ต้อนฝูงสัตว์ที่จะเชือดในการทำพิธีให้อยู่หน้าขบวน และพร้อมทั้งสวมชุดเอี๊ยะห์รามเพื่อทำอุมเราะฮ์ และเมื่อได้ทราบข่าวในระหว่างทางว่าชาวกุเรชเตรียมขัดขวางไม่ให้เข้ามักกะห์ และมีเจตนาที่จะทำสงคราม ท่านจึงเปลี่ยนเส้นทางเดินเพื่อหลบเลี่ยงการปะทะ จนเดินทางไปถึงที่ ฮุดัยบียะห์ และลงพัก ณ ที่นั้น           ฮุดัยบียะห์นี้เอง ท่านนบีได้ส่งอุสมาน บิน อัฟฟาน เป็นตัวแทนเพื่อเจรจากับพวกกุเรช และพยายามที่จะให้พวกเขาเปิดเส้นทางให้บรรดามุสลิมเข้าสู่มัสยิดอัลฮะรอม และทำอุมเราะฮ์ แต่ว่าพวกกุเรชได้กักขังหน่วงเหนี่ยวอุสมาน แล้วปล่อยข่าวว่าได้ทำการสังหารอุสมานเสียแล้ว … Continued

อ่านต่อ

ความสำคัญของมีนา

February 6, 2018 | by Shareef 1400 Thailand

          มีนา คือ สถานที่ที่มีภูเขาล้อมรอบอยู่ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเมืองมักกะห์ ห่างจากมัสยิดอัลฮะรอมประมาณ 6 กิโลเมตร           มีนาเป็นสถานที่ที่ใช้ในการประกอบพิธีฮัจย์ และเป็นสถานที่ที่ผู้ที่มาประกอบพิธีฮัจย์จะมาพำนักในวันตัรวียะห์ วันอีดอีดิ้ลอัฎฮา และวันตัชรีกทั้งสามวัน และมีนายังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการขว้างเสาหินอีกด้วย ผู้ที่มาประกอบพิธีฮัจย์ จะต้องขว้างเสาหินทั้งสามต้น ณ ที่นี่ โดยในวันอีดอีดิ้ลอัฎฮา จะต้องขว้างเสาหินหนึ่งต้น ชื่อว่า ย่ามารอตุ้ลอากอบะห์ จำนวน 7 ก้อน และในวันตัชรีก จะต้องขว้างเสาหินทั้งสามต้น ต้นละ 7 ก้อน           ทำไมถึงเรียกว่ามีนา เนื่องจากว่า มีนาเป็นสถานที่ที่รวมคนจำนวนมากไว้ ณ ที่แห่งนั้น และชาวอาหรับจะเรียกทุกสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนว่า มีนา             … Continued

อ่านต่อ

ความสำคัญของมุซดะริฟะห์

February 6, 2018 | by Shareef 1400 Thailand

          มุซดะริฟะห์ เป็นสถานที่หนึ่งที่ถูบนับว่าเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีฮัจย์ โดยผู้ที่ประกอบพิธีฮัจย์ จะต้องเก็บรวบรวมก้อนหินที่มุซดะริฟะห์จำนวน 70 ก้อน เพื่อไปขว้างเสาหินที่มีนา           และผู้ที่ประกอบพิธีฮัจย์จะต้องพำนักอยู่ ณ ที่นั้น จนกระทั่งเวลาก้าวเข้าสู่เที่ยงคืนของวันอีดอีดิ้ลอัฎฮา และการพำนักที่มุซดะริฟะห์นั้นเป็นวายิบสำหรับบุคคลใดที่ละทิ้ง เขาจะต้องเสียค่าปรับ(ดัม) และสนับสนุนให้ดำเนินตามท่านนบีมูฮัมมัดในการพำนักอยู่ ณ ที่นั้นจนกระทั่งถึงเวลาซุบฮิ แล้วถึงเดินทางไปยังมีนา เป็นที่อนุญาตสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอและสำหรับผู้หญิง ที่จะออกเดินทางสู่มีนาก่อนที่ดวงอาทิตย์ขึ้น            และในมุซดะริฟะห์ยังมีมัสยิดที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งชื่อ มัสยิดนามีเราะห์เป็นสถานที่ซึ่งที่ ท่านนบีมูฮัมมัดพำนักอยู่ ณ ที่นั้น                                 … Continued

อ่านต่อ

ความสำคัญของอารอฟะห์

February 6, 2018 | by Shareef 1400 Thailand

          อารอฟะห์ คือ ภูเขาที่ตั้งอยู่ห่างจากนครมักกะห์ประมาณ 22 กิโลเมตร และห่างจากมีนาประมาน 10 กิโลเมตร และห่างจากมุซดะริฟะห์ประมาน 6 กิโลเมตร เป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุด ในการใช้ประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งถูกเรียกว่า การวุกูฟ           การวุกูฟที่อารอฟะห์จะเกิดขึ้นในวันที่ 9 ซุ้ลฮิจยะห์ และการวุกุฟที่อารอฟะห์ถูกนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการประกอบพิธีฮัจย์ เสมือนกันที่ท่านนบีกล่าวว่า ฮัจย์คือการวุกูฟที่อารอฟะห์           อารอฟะห์ แปลว่า การทำความรู้จัก และผู้คนที่หลั่งไหลมาจากทั่วทิศรอบโลกมาทำความรู้จักกันในสถานที่นั้น จึงเป็นสาเหตุที่มีชื่อเรียกว่า อารอฟะห์           และในอารอฟะห์ยังมีมัสยิดที่มีความสำคัญอยู่ ชื่อมัสยิดนามีเราะห์ เป็นสถานที่ที่ท่านบีมูฮัมมัดกล่าวคุตบะห์ในวันวุกูฟ ณ ที่นั้น       … Continued

อ่านต่อ

เหตุการณ์สำคัญ ณ ภูเขานูร

February 6, 2018 | by Shareef 1400 Thailand

          ภูเขานูร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครมักกะห์ ภูเขานูรมีความสูงประมาณ 642 เมตร เป็นสถานที่ที่ท่านนบีมูฮัมมัดปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวเพื่อทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ก่อนที่ท่านจะถูกตั้งแต่เป็นร่อซู้ล           เมื่อท่านนบีมูฮัมมัด อายุได้ 40 ปี ท่านได้รับวะฮีโดยท่านไม่ได้ฝัน นี่คือการรับวะฮีครั้งแรกของท่านนบี ในวันจันทร์ของเดือนรอมฎอน ญิบรีลได้มาหาท่านเป็นครั้งแรก ณ ถ้ำฮิรออ์ พลางกล่าวกับท่านนบีว่า จงอ่าน ท่านนบีได้กล่าวตอบไปว่า ฉันอ่านไม่เป็น ท่านญิบรีลได้กอดรัดท่านจนกระทั่งแน่แล้วปล่อยออกพลางพูดว่า จงอ่าน ท่านได้กล่าวตอบไปว่า ฉันอ่านไม่เป็น ท่านญิบรีลได้กอดรัดท่านนบีอีกเป็นครั้งที่สองพลางกล่าวว่า จงอ่าน ท่านนบีได้กล่าวตอบไปอีกว่า ฉันอ่านไม่เป็น            ด้วยเหตุนี้ท่านนบีจึงรีบกลับไปบ้าน เข้าไปหาพระนางคอดียะห์ แล้วกล่าวว่า เอาผ้ามาคลุมฉันที เอาผ้ามาคลุมฉันที แล้วนางจึงได้คลุมผ้าให้ท่าน จนกระทั่งความกลัวของท่านหายไป หลังจากนั้นท่านได้เล่าให้แก่นางฟังถึงเหตุที่เกิดขึ้น นางจึงได้พาท่านนบีไปหาลูกลุงของนาง ซึ่งเขาเป็นผู้ที่มีความรู้ในศาสนาคริตส์ เขาจึงบอกกับท่านว่านี่แหละคือมลาอิกะห์ ที่ลงมาหาท่านนบีมูซา … Continued

อ่านต่อ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ภูเขาซูร

February 6, 2018 | by Shareef 1400 Thailand

           ภูเขาซูร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของนครมักกะห์ มีความสูงประมาณ 728 เมตร ความกว้างจากทางด้านทิศเหนือสู่ทิศใต้ ประมาณ 4123 เมตร และความกว้างจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก ประมาณ 4000 เมตร            ท่านนบีมูฮัมมัด(ศ็อลฯ) ได้ฝันเห็นจุดหมายที่ท่านจะอพยพไปคือนครมาดีนะห์ ท่านจึงมีคำสั่งให้บรรดาสาวกของท่านอพยพไปยังนครมาดีนะห์ หลังจากนั้นได้ถูกอนุมัติให้แก่ท่านบีให้ทำการอพยพ ชาวมุชริกจึงได้รวมตัวกันเพื่อนขัดขวางไม่ให้ท่านนบีอพยพได้ ทุกฝ่ายตกลงกันว่าให้ทุกเผ่าส่งชายฉกรรจ์มาเผ่าละหนึ่งคน เฝ้ารอท่านนบีที่หน้าบ้านของท่าน หากท่านนบีออกมาให้ทุกคนตีท่านนบีจนกว่าจะเสียชีวิต             ญิบรีลจึงได้มาหาท่านนบีเพื่อบอกถึงแผนการของคนเหล่านั้นให้ท่านนบีได้ทราบ ท่านนบีจึงใช้ให้ท่านอาลีมานอนบนที่นอนของท่าน แล้วท่ายจึงออกไปยังบ้านของท่านอบูบักร และบอกกับเขาว่าอัลเลาะห์ทรงอนุมัติให้ท่านทำการอพยพแล้ว ท่านอบูบักรจึงพูดกับท่านนบีว่า ฉันขออพยพไปเป็นเพื่อนท่าน             หลังจากนั้นท่านนบีจึงกลับไปที่บ้านของท่านและในขณะที่ท่านจะออกมาอีกครั้งหนึ่ง พอดีได้มีชายฉกรรจ์ชาวมุชริกได้มาเฝ้ารอท่านอยู่ ท่านจึงได้หยิบฝุ่นดิน และโปรยไปบนหัวของคนเหล่านั้น คนพวกนั้นจึงมองท่านนบีมองไม่เห็น     … Continued

อ่านต่อ

ประวัติซอฟา-มัรวะห์-ซัมซัม

February 6, 2018 | by Shareef 1400 Thailand

          ภูเขาซอฟา มัรวะห์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของมัสยิดอัลฮะรอม ภูเขาทั้งสองถูกนับว่า เป็นสัญลักษณ์ในการสะแอ           ย้อนกลับไปในสมัยท่านอิบรอฮีมและนบีอิสมาอีลและพระนางฮายัร ท่านนบีอิบรอฮีมได้พาพระนางฮายัรและนบีอิสมาอีลไปยังทะเลทรายที่นครมักกะห์ ที่ไม่สามารถเพาะปลูกอะไรได้เลย และที่นั้นไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียว ท่านนบีอิบรอฮีมได้ปล่อยทั้งสองท่านไว้ ณ ที่นั้น และท่านนบีอิบรอฮีมได้ทิ้งอินผลัมและน้ำไว้ให้ ท่านจึงเดินจากไป พระนางฮายัรได้ตามนบีอิบรอฮีมไปและกล่าวกับท่านว่า โอ้อิบรอฮีม ท่านจะไปไหน ท่านจะทิ้งเราไว้ ณ ที่แห่งนี้หรือ ขณะนั้นท่านนบีอิบรอฮีมไม่ได้ตอบอะไร พระนางฮายัรถามต่อว่า อัลเลาะห์สั่งใช้ให้ท่านทำแบบนี้ใช่ไหม ท่านนบีอิบรอฮีมตอบว่า ใช่ พระนางฮายัรจึงเดินกลับไป            หลังจากนั้นน้ำที่ท่านนบีอิบรอฮีมทิ้งไว้ให้ก็หมดไป ดังนั้นพระนางฮายัรวิ่งหาน้ำให้กับนบีอิสมาอีล ระหว่างภูเขาซอฟาและมัรวะห์ หลังจากที่พระนางฮายัรวิ่งไปมาระหว่างภูเขาซอฟาและมัรวะห์อยู่ 7 รอบ นางค้นหาจนกระทั่งเห็นน้ำพุ่งออกมาตรงพื้นที่บริเวณปลายเท้าของนบีอิสมาอีล             ดังนั้นนางดื่มน้ำและให้นมลูกของนาง … Continued

อ่านต่อ